Đào tạo

Giờ mở cửa: 8:30 - 21:00
Hotline: 0899 666 988
Đào tạo
KHÓA GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

KHÓA GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH

Ngày đăng: 12/06/2023 11:16 AM

- Học Phí 2.000.000
- Bao gồm 22 bài học

- NỘI DUNG HỌC GỒM:

KHÓA SPA MỞ TIỆM

KHÓA SPA MỞ TIỆM

Ngày đăng: 12/06/2023 11:15 AM

- Học Phí 6.000.000
- Nhận làm tại tiệm

- Nội dung học gồm:

KHOÁ SPA TỔNG HỢP CHUYÊN SÂU MỞ TIỆM

KHOÁ SPA TỔNG HỢP CHUYÊN SÂU MỞ TIỆM

Ngày đăng: 12/06/2023 11:15 AM

- Học Phí 9.000.000
- Học xong nhận lại làm tại tiệm

- NỘI DUNG HỌC GỒM:

KHÓA MARKETING SPA

KHÓA MARKETING SPA

Ngày đăng: 12/06/2023 11:15 AM

1. Hỗ trợ cấp bằng mở tiệm
2. Hỗ trợ marketing làm phễu
3. Làm giấy tờ pháp lý mở tiệm